Efter stormen i 1954: Motor– og pumpehus er blæst væk, kun trebenet til at hejse vandløfteren op med og motoren blev stående.
I forgrunden fundamentet fra vindmotoren.
Odby Sø
Kanalgravning 1959
Kallebo

Odby Sø historie

gl. Kort

tidligste dokument

Tidligste vedtægt

Takster 1959

Vedtægter 1964

Udskiftning

 Kortet herunder er et udsnit af kort over Odby,
som har følgende påskrift:

Kort no. 2
over Odby Bye´ s Jorder
paa
Tyholm
i Odby Sogn, Refs Herred, Thisted Amt.
Arealet 1033  
4680 /14000 Tdr Land.
Opmaalt og udskiftet 1791, tegnet af F. H. Munk;
prøvet og antaget af Poder;
undersøgt i August 1815 af Tørslew;
omtegnet 1860 af ECCarl Tuxen
                                                           Rigtig  Copi
                                                                              Kirstein
Det fremgår desuden, at kortet er påtegnet det udtørrings projekt,
som blev gennemført i perioden 1866 til ca. 1876.
Man ser placering af møllen.
Landkanalen til nordsiden.
Måske forslag til jordfordelingen med rødt.?

Taxation (jordværdi) med blåt.