Til Startsiden
1971 - 2021 = 50 år med Kallebo    
 Sådan hænger det sammen:
Karl Gade "OldeKarl",  var "forkarl" på Odbygaard hos "Farbror Ajs" og "Tante" i ca. 30 år.
Hans store ønske om at købe "Æ Stue Knæ" gik i opfyldelse og en udstykning  gik i gang i 1965.
I 1970 fik han endelig skøde på grunden og hans nevø, Christian Gadegaard fik skøde på nabogrunden.
Og så gik byggeriet at de 2 Panbo sommerhuse i gang.

Grethe, Svend og Chr. arvede sammen "Kallebo", efter farbror Karl, og har oprettet et interessentskab,
der har til formål, at gøre "æ stue knæ" til et godt samlingssted for Karl Gade´s søskendes efterkommere,-
eller måske rettere, for hans slægtninge og venner!
Grundens  størrelse er på ca. 2,4 ha. 

Svend døde 2020 og Tove, Birthe og Peter arvede Svends trediedel.

Jeg har pr. 1. feb. 2022 overladt min trediedel af Kallebo til Hanne, og vi har lige skrevet under på skødet.

Vi er enige om at ”driften” af Kallebo skal fortsætte fuldstændig på samme gode måde som hidtil.
Jeg vil sige, at jeg er lettet over at generationsskiftet for mit vedkommende er på plads.

Jeg fortsætter gerne som ”administrator” og hjemmesideskriver  så længe I ønsker det og jeg er i stand til det.

I 1970, da Hanne var 6 år, kom farbror Karl hjem til os og sagde, at Hanne skulle tømme sparebøssen.
Det gjorde hun, og så drog de til Struer og købte fliser til huset.
Så sagde farbror Karl: ”Nå Hanne, nu er vi fælles om huset!”

Luftfoto: