Til Startsiden
1971 - 2021 = 50 år med Kallebo    
 Sådan hænger det sammen:
Karl Gade "OldeKarl",  var "forkarl" på Odbygaard hos "Farbror Ajs" og "Tante" i ca. 30 år.
Hans store ønske om at købe "Æ Stue Knæ" gik i opfyldelse og en udstykning  gik i gang i 1965.
I 1970 fik han endelig skøde på grunden og hans nevø, Christian Gadegaard fik skøde på nabogrunden.
Og så gik byggeriet at de 2 Panbo sommerhuse i gang.

Grethe, Svend og Chr. arvede sammen "Kallebo", efter farbror Karl, og har oprettet et interessentskab,
der har til formål, at gøre "æ stue knæ" til et godt samlingssted for Karl Gade´s søskendes efterkommere,-
eller måske rettere, for hans slægtninge og venner!
Grundens  størrelse er på ca. 2,4 ha. 

Luftfoto: