Til Startsiden
Om "Oldekarl"
Klik på oldekarl
OldeKarl blev født 11. maj 1910
100 års jubilæum 2010 blev fejret -
"i Kalle´s ånd"!
D. 13. maj, Kr. Himmelfartsdag
med et godt gilde!

Her blev Karl Gade født 11. maj 1910

Vil du vide mere om Karl´s slægt, sender jeg gerne en fil med data, som du kan behandle i et slægtsprogram.
Ring til tlf.  40 52 87 86  eller  97 87 51 64,
eller E-Mail her!  


Vore børnebørn´s tipoldeforældre,
Mette og Christen Gade.


 Karls 3 søstre, Thea, Marie, Musse.

Avisen skrev:

KARL GADE døde 1. Juledag 1998, 88 år.
Han blev født på Thyholm i 1910 og boede på egnen hele sit liv.  De sidste mange år hos sin bror og svigerinde på fødegården Skelhøjgård i Odby, hvor han hjalp til på gården.  Inden da havde han som ung tjent på landet, og han var i 25 år forkarl  på Odbygård.
Idræt havde Karl Gades interesse.  Som ung var han på idrætshøjskolen i Ollerup, og senere var han en af drivkræfterne i Uglev Boldklub.  Her blev han Æresmedlem og var fast mand til alle hjemmekampe. Desuden var Karl Gade i mange år en ivrig jæger og hjemmeværnsmand, og han blev kendt som en særdeles god skytte.
Megen tid gik også med at passe sommerhuset ved Nissum Bredning.  Det var fast samlingspunkt for familien hver søndag.  Selv var Karl Gade ugift, men hans søskendes børnebørn og oldebørn stod ham meget nær.
Karl Gade blev indlagt på Hvidbjerg Sygehus få dage inden sin død i. juledag.  Han var meget afkræftet og træt, men han var alligevel hjemme og fejre juleaften sammen med familien.

Karl´s  4 brødre: Kristian, Martin, Peter, Niels.